Комбинирани одити

Повече от 50 акредитиращи органа признават работата на LRQA в области като качеството, околната среда и безопасността.

Ако желаете да бъдете сертифицирани по няколко стандарта, има възможност одитите да бъдат комбинирани. Комбинираните оценки могат да бъдат полезни в следните аспекти: 

  • намаляване на прекъсванията;
  • подобряване на интегрираността на системите за управление;
  • избягване на повторението;
  • споделяне на информация и знания между различните звена;
  • подобряване на управлението на различни бизнес рискове;
  • по-ефективно използване на ресурсите на вашата фирма;
Моля, обадете ни се, за да разберете повече за ползите от комбинираните одити за Вашата организация.

Ние имаме много локации и аспекти, които трябва да се управляват. Често отделните обекти нямат ресурсите да се справят с това сами. Подходът на LRQA означава, че нашите локации могат да имат само един одит, който комбинира всички стандарти - качество, околна среда и безопасност.

Андерс Соден, Водещ одитор, Sandvik Materials Technology