Фокусирани визити

Фокусираните визити се извършват малко преди края на тригодишния сертификационен цикъл.

Това е възможност за нас да обсъдим с Вас: 

  • какво се е случило през последните три години;
  • съществените аспекти, които засягат Вашата организация днес;
  • Вашите планове за бъдещето и промени, които предвиждате.

Каква е ползата за вас

Фокусираната визита е важна възможност да се видят Вашите планове, накъде отива Вашата организация и как Вашата система за управление може би трябва да се промени.  

Ние можем да обсъдим Вашите притеснения и да променим работата, която ще извършим през следващите години, за да ги разгледаме. Ако Вие се насочвате към нови области на бизнес или нови пазари, ние можем да Ви помогнем, като използваме нашия задълбочен опит, за да задаваме подходящи въпроси за Вашата система за управление, което ще ви помогне да избегнете скъпо струващи грешки. 

По този начин нашите услуги могат да Ви помогнат да минимизирате риска, свързан с промените и това от своя страна да направи Вашата организация по здрава и гъвкава.

Одитите и сертификцията на LRQA бяха от съществена полза за Тайко Електроникс през последните 12 години, помагайки ни да подобрим резултатите си и да намалим рисковете.

Енрике Джианети, Инженер по околна среда и качество, Тайко Електроникс

Визитата ни помага да прегледаме какво се е случило и да се подготвим за следващия тригодишен цикъл. Тя е също така възможност да се отдалечим от редовните тематични визити  и да погледнем на организацията и системата ѝ като едно цяло. Ние може да поискаме да обсъдим повтарящите се проблеми (ако има такива), които се отразяват на съответствието и какви действия ще бъдат предприети, така че проблемите да бъдат разрешени в дългосрочен аспект.