Подновяване на сертификацията

Подновяването на сертификацията може да бъде предизвикателство за всяка организация, но също така може да бъде и вълнуващо. Това е възможност всеки един в организацията да се съсредоточи върху необходимостта от успешна сертификация на организацията.

Време е да се напомни на хората за ползите и критичната важност на ефективните системи за управление за успеха на организацията. Нашият подход към подновяване на сертификацията се базира върху фокуса от посещението, където ще бъдат обсъдени Вашите нужди и това как се променя Вашата организация. Ще вземем предвид тези променящи се изисквания, за да се уверим, че потвърждаваме общата цялост на Вашите системи.

Виждане на общата картина

В другите етапи на процеса, като например в ориентираните по теми надзорни визити, ние ще се съсредоточим върху специфични области, които са важни за Вашия бизнес. За подновяването на сертификацията обаче, ние се насочваме към общата картина, за да се уверим, че всички свързани процеси в рамките на Вашата организация работят заедно, както е планирано.

Често това може да означава проверка на някои от по-малки процеси в периферията на организацията. Ние трябва да се уверим, че всичко работи както трябва, че нищо не се случва безцелно и случайно.

Това означава, че посещенията за подновяване на сертификацията могат да бъдат по-задълбочени, по-широки и включват повече хора и повече звена.

Въвличане на хората

При тези посещения, хората в цялата организация трябва да знаят защо сме там и какво правим. Това е подходящ момент да се позволи на хората да разберат ползите, които процесът на подновяване на сертификацията може да им даде за начина, по който работят. Подновяването на сертификацията не е автоматично и Вие ще трябва да демонстрирате, че продължавате да отговаряте на стандартите. Този елемент на съмнение сам по себе си може да добави стойност.

Подновяването на сертификацията може да бъде стимул и мотивация хората да се справят с всякакви въпроси, които са останали нерешени твърде дълго, за да се осигури успешен резултат при подновяването на сертификацията.

Това е и времето, когато Вашата организация може да получи представа за това къде е силна, както и местата, където трябва още да се работи. Ще получите важна информация за това колко добре сте отговори на очакванията на клиентите си, както и евентуални проблеми, на които трябва да обърнете внимание.

Предаване на посланието

Когато нашите одитори докладват своите констатации, това е възможност за ръководството на организацията да участва. Това са важни послания, които могат да помогнат да подобрите начина, по който работите.

Трябва да се стремите да съобщавате констатациите на възможно най-много хора. Разбира се, подновяването на сертификацията е нещо, с което Вашата организация трябва да бъде много горда и този успех трябва да се съобщава на всички, които са допринесли за него - което вероятно означава всички в организацията.

Подновяването на сертификацията е голямо постижение. Това е независимо уверение, че процесите продължават да удовлетворяват нуждите на заинтересованите страни. Това дава представа за ефективността на Вашите системи.

Това също така повишава доверието във Вашата организация чрез стойността на марката LRQA.

Ползи

  • Вашите системи за управление са разработени за най-критичните бизнес рискове
  • Вашите процесите си разработени в резултат на изискванията на заинтересованите страни 
  • Вашият управленски подход осигурява непрекъснато подобрение