Сертификационен процес

Организациите по целия свят признават, че задълбоченото разбиране на техните силни и слаби страни води до идентифициране на потенциални за конкурентно предимство.

Този стратегически подход към устойчив и успешен бизнес все по осезаемо се забелязва чрез нарастващо доверие към сертифицираните системи за управление като управленски инструмент. 

За да извлечете най-голяма полза от сертификационните услуги, вие трябва да ни предизвиквате, да ни информирате и да ни съобщавате онова, което е най-важно за вас и да използвате сертификацията като начин за подобряване на Вашия бизнес и намаляване на риска. 

Работейки с нашите одитори

За да получите максимална стойност от процеса, нашите организации трябва да работят заедно в атмосфера на доверие и сътрудничество. Трябва да изградим връзки и е важно хората в нашите организации да видят, че сме там, за да помогнем. 

Вие трябва да окуражавате всеки да използва сертификационния процес като средство за подобряване на състоянието на Вашата организация и начина, по който правите нещата. За да направите това реалност е важно:  

  • да се срещнем с висшето ръководство и установим ключовите рискове, областите, върху които трябва да се фокусираме;

  • Вие да се ангажирате с нашите одитори и да обсъдите какво е важно да бъде проверено.

Това не е само работа на "хартия"

Когато проверяваме Вашите системи за управление, ние не просто разглеждаме документирания начин, по който се извършват дейностите. Ние също така ще видим и какво се случва на практика във Вашата организация. Ние искаме да знаем, че имате планиран подход към определени аспекти, независимо дали те са описани или не.

Разбиране на обратната информация

Ние не консултираме, така че няма да дойдем във Вашата организация и да започнем да ви казваме как да си вършите работата. Ние ще задаваме въпроси, ще Ви окуражаваме да обмисляте алтернативи, ще Ви накараме да мислите за нашия подход и начини, по които той може да се подобри. Ние ще отправим конструктивни предизвикателства за това, което правите и как го правите.

Помнете, че освен да докажете нещо на нас, ние също така ще Ви караме да докажете нещо и на Вас самите. Това е важна част от стойността, която ние предоставяме. Фактът, че Вие преминавате през процес на тест на важните области и разбирате, че това има смисъл и здрава логика, установява сигурност в подхода. Той също така дава на заинтересованите страни сигурност, че Вие ще удовлетворите техните очаквания.