Сертификация

След като завърши успешно оценката и се даде техническо одобрение, ние Ви издаваме сертификат. Той създава доверие у заинтересованите страни чрез глобалното признание и известност на LRQA.

Стандарти и схеми по които извършваме сертификция