Персонализирани услуги

Ние предоставяме индивидуализирани услуги, като сертификация и верификация, наред с решения за обучение на компании, които се нуждаят от персонализирани услуги, отговарящи на потребностите на тяхната организация.

Предприятията често се нуждаят от потвърждение, че са постигнали организационните цели и планове. Нашето портфолио от услуги в тази област предоставя на организациите допълнително ниво на сигурност, че работят ефективно и ефикасно, и им помага да идентифицират областите, в които е необходимо подобряване.

Blue Dart Client Quote

Организационни ползи

Нашето персонализирано обучение и услуги за оценка предоставят на организациите редица ползи, включително:

  • Допълнително ниво на увереност на вътрешни и външни заинтересовани страни, че работите по най-високите стандарти
  • Репутация на марката
  • Изпълнение на всички ангажименти за корпоративна социална отговорност чрез персонализирана верификация на докладването
  • Конкурентно предимство чрез идентифициране на области за подобряване
  • Ангажираност на служителите чрез нашата серия от персонализирани обучения

След провеждане на първоначално проучване и обсъждане всяко бизнес решение се изготвя специално за Вашата организация. То може да представлява използване на съществуващ стандарт, като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 или ISO 27001, или разработване на индивидуализирана схема, включваща някой от нашите всеобхватни инструменти за усъвършенстване на бизнеса.

Нашите персонализирани услуги включват:

  • Разработване на индивидуализирани стандарти и схеми
  • Разработване на персонализиран чеклист
  • Индивидуализирани обучения (семинари за развитие на умения, менторство, коучинг)
  • Персонализирана оценка