Общ преглед

Услуги за усъвършенстване на бизнеса, които отговарят на Вашите уникални изисквания

Вашият бизнес е уникален. Неговите потребности, задачи и цели се различават от тези на всяка друга организация. Това Ви разграничава и Ви дава бизнес предимства, но може и да изисква персонализиран подход към начина, по който са установени, управлявани, измервани и усъвършенствани Вашите бизнес процеси и програми.

Предизвикателствата, свързани с глобализацията, променящите се изисквания на клиентите, законодателството и технологиите, водят до това, че в световен мащаб организациите се обръщат все повече към програми за усъвършенстване на бизнеса, основани на специфични за клиентите критерии, които им помагат да изпълняват своите организационни цели.

Решенията за усъвършенстване на бизнеса, предлагани от LRQA, са фокусирани върху предоставянето на стойност за клиента чрез многообразие от инструменти и техники за идентифициране на правилното решение за Вашия бизнес. След като направим оценка на Вашите потребности, ние можем да установим най-подходящите методи, за да Ви предадем съответните знания, и да приложим препоръчаните инициативи за подобряване. Просто изберете услугата, която е от най-голямо практическо значение за Вашия бизнес:

Управление на риска

Сигурност на веригата на доставки

Усъвършенстване на процесите и персонала 

Персонализирани услуги

LRQA разбира Вашия бизнес. Нашият широк капацитет в тази област е свързан с Вашите стратегически цели, като ни позволява да Ви помогнем да намалите рисковете и да стимулираме непрекъснато усъвършенстване и получаване на конкурентни предимства. Ние работим заедно с клиентите си, независимо от тяхната големина, сектор или географско местоположение, за да Ви предоставим безпристрастни и независими услуги, осигуряващи портфолио от решения, които са правилни за Вас и Вашия бизнес. В резултат на това нашите клиенти могат да се възползват от глобална професионална мрежа от системи за управление, които разбират Вашия бизнес, Вашия сектор и регулаторната среда, в която работите.

Като част от Lloyd’s Register, LRQA има изключителен достъп до ресурси. Това ни позволява да поемем всякакъв вид работа, която обхваща проверка, наблюдение, верификация и одитни услуги, за да отговорим на специфичните изисквания или регулаторни принципи в повечето индустриални сфери.

"Възползвайте се от това да знаете, че сте част от нещо по-голямо. В основата си ние сме фондация, която се финансира от печалбите ни. Това означава, че Вашият бизнес ни помага да помагаме и на други."

Джон Роули, управляващ директор, LRQA

Каквито и да са Вашите потребности, ние разполагаме с капацитет да изготвим правилното, съобразено с Вас решение, за да отговорим на Вашите бизнес цели.