Прехвърляне към LRQA

Да прехвърлите Вашата текуща сертификация към LRQA е лесно. Ние ще Ви помогнем да направите тази промяна възможно най-бързо и удобно.

Ние сме на разположение да Ви помогнем прехвърлянето да стане възможно най-бързо и лесно. Вярваме в изграждането на устойчиви и позитивни отношения с нашите клиенти още от самото начало, така че ще направим всичко възможно процесът да протече възможно най-конструктивно. Процесът започва с предоставяне на оферта, която не Ви задължава да поемате никакви ангажименти и която ще ви даде ясна представа за процеса на прехвърляне и разходите след това.  

Как става прехвърлянето

За да прехвърлите одобрението си към LRQA, ние трябва да разгледаме набор от информация. Изискваме копия от доклади от предишни визити и информация за промени във Вашата организация и система за управление. Ще разгледаме докладите от външни и вътрешни одити, отчитайки коригиращите и превантивни действия и прегледите от ръководството. Ще проверим също така Вашия текущ сертификат, стандартите и обхвата, както и графика за надзорните визити. След успешен преглед и ако няма отворени несъответствия, ще Ви издадем нов сертификат и ще се договорим за програмата за надзорни визити. Обикновено се стремим да запазим Вашия текущ цикъл на надзорни визити и подновяване на сертификацията. 

Направете първата стъпка

Можете да започнете процеса на прехвърляне към LRQA с електронна заявка, след което ще получите оферта без ангажименти.