Какво правим

Ние сме една от водещите в света компании, които извършват независими оценки с портфолио от международно известни клиенти. Повече от 50 акредитирани органи признават работата на LRQA. Това включва области като качеството, околната среда и безопасността. Ние работим във всички големи индустриални сектори като храни, медицинска индустрия, енергетика, транспорт и доминираме в сферата на промените в климата.

Чрез нашата уникална методика за оценяване, Вие можете да извлечете максимума от системите си за управление, за да сте сигурни, че:

  • имате способностите да изпълнявате обещанията си, подобрявайки репутацията си, да обосновавате твърденията си и да бъдете различни;
  • може да видите измерими ползи от Вашите системи за управление, свързвайки тези ползи с финансовите резултати и или подобряване на ефективността и ефикасността;
  • развивате Вашите способности да управлявате множество от нефинансовите рискове;
  • сте уверени, че системите за управление отговарят на нуждите на заитересованите страни и че възвръщате инвестициите си. 

Как Вие и заинтересованите страни печелят от експертизата на LRQA

Като дъщерна фирма на Lloyd’s Register Group Limited, ние имаме повече от 250 години опит, който можем да използваме.  Още повече, тъй като нямаме акционери, ние сме независими и постоянни във всичко, което правим. Така нашия подход Ви предоставя обективно представа, за да можете да управлявате Вашите системи и рискове. Вашата организация ще има полза от: 

  • независима оценка, на която може да се доверите;
  • вътрешен поглед върху ефективността на вашата система чрез знанията и техническата експертиза на нашите одитори;
  • форкусирана, специфична за бизнеса обратна информация, което да Ви помогне да подобрите резултатите, като същевременно намалявате риска;
  • повишена стойност на процеса на одит - не само просто съответствие;
  • подобряване на доверието - LRQA е марка с международен авторитет и портфолио от световно известни клиенти.