Нови ревизии на други ISO стандарти

ISO 27001:2013

Подобно на други популярни стандарти за системи за управление и ISO 27001 бе обект на задълбочен преглед за да се гарантира неговата актуалност и адекватна подкрепа за системите за сигурност на информацията в днешните условия на активна комуникация.  

Основни промени:

  • нова структура на стандарта, основана на Анекс SL
  • промени в клаузите на стандарта, като например включване на "контекст на организацията"
  • оценката на риска е основана на ISO 31000
  • промени в контролите - например от 133 на 114
  • и др.

Преходен период:

  • Всички сертифицирани по ISO 27001:2005 предва да преминат към новат версия на стандарта до 1 октомври 2015г.
  • след 1 октомври 2014г. ще се извършва сертификация само по новата версия на стандарта

За да се запознаете по-подробно с промените, посетете нашите курсове за обучение.


 

ISO 22000

Техническият комитет на ISO - TК 34 обяви през май 2014г. че започва преглед на ISO 22000. Предложението на комитета за преразглеждане и осъвременяване на стандарта е прието.

Можете да следите прогреса на страницата на ISO