OHSAS 18001 Обучение

LRQA предлага различни курсове за обучение по здраве и безопасност, включително курсове за OHSAS 18001.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

ISO 45001 – За вътрешни одитори

Този курс Ви е необходим, ако сте отговорни за одитиране на система за управление на здраве и безопасност, базирана на OHSAS 18001 и ще се подготвяте за миграция към ISO 45001:2018.

ISO 45001 - Запознаване с промените

Този курс Ви е необходим, ако отговаряте за системата за управление по здраве и безопасност, базирана на OHSAS 18001 и искате да се подготвите за миграцията към ISO 45001.

Практически насоки по QMS, EMS, OHSAS

Този курс Ви е необходим, ако желаете да упражните уменията си за вътрешен одит на СУК/СУОС/СУЗБУТ; имате нужда да проверите дали прилагате ключови одиторски умения и ако не правите одити често и се нуждаете от възможността да обсъдите въпроси за одитите с опитни одитори.