OHSAS 18001 - Нова ревизия

В средата на юли 2014 г. беше публикуван Committee Draft (CD) на ISO 45001 – новият стандарт за здраве и безопасност.

Този проект на стандарт, вдъхновен от добре познатия OHSAS 18001, е предназначен да помогне на фирмите и организациите от цял ​​свят да гарантират здравето и безопасността на хората, работещи за тях.

ISO наскоро интервюира Дейвид Смит, председател на комисията за разработване на стандарта, като наред с други теми се обсъдиха някои от най-големите разлики между OHSAS 18001 и новото ISO 45001; "Очевидно е, че основната цел на стандарта си остава същата и тези, запознати с OHSAS 18001 ще разпознаят много от темите и в новия стандарт ISO", обясни Дейвид. "Въпреки това, има някои много интересни развития, свързани с новите правила за разработването на международни стандарти за Системи за управление (за повече информация, виж Annex SL от ISO директивите). Например, сега е много по-силен акцента върху "контекста" на дадена организация, както и върху ролята за висшия мениджмънт и лидерство."