ISO/TS 16949 Стандарт за доставчици на автомобилната индустрия

Какво е ISO/TS 16949?

ISO / TS 16949 осигурява непрекъснатото подобрение, подчертавайки превенция от дефекти и намаляването на отклоненията и загубите по веригата на доставки. ISO / TS 16949 се отнася за проектирането и разработването, производството и, когато е подходящо, монтажът и сервизът на продуктите, свързани с автомобилното производство.

Какво прави ISO/TS 16949?

ISO / TS 16949, във връзка с ISO 9001:2008, определя изискванията към системата за управление на качеството за проектирането и разработването, производството и, когато това е подходящо, монтаж и сервиз на продуктите, свързани с автомобилното производство.

Ползи от ISO/TS 16949

Ако сте договорно задължени да получите сертификация, търсите да спечелите нови бизнес партньори или искате да навлезете на нови пазари, сертифицирането по този стандарт помага да се доставя при:

  • Намалени цени 
  • Повишено доверие 
  • Лесна интеграция 
  • Конкурентно предимство

ISO / TS 16949 предлага на организациите в автомобилната индустрия възможност за стандартизиране и усъвършенстване.

Кой може да ползва ISO/ TS 16949?

ISO / TS 16949 е приложим към местата в организациите, където се произвеждат специфицирани от клиента части за продукти или услуги. Поддържащи дейности, независимо дали са на място или не, включително проектантските центрове, централните управления на организациите и центрове за дистрибуция, формират част от одита, но не могат да получат самостоятелно сертифициране по ISO / TS 16949. ISO / TS 16949 може да се прилага в цялата верига на доставки. Ако искате да доставяте за най-големите автомобилни производители в света, ще трябва да покриете изискванията на този стандарт, защото той е изискван при договарянето с много от тях.

Как LRQA може да помогне

Системите за управление все повече са свързани с успеха и оцеляването на организациите. Успоредно с това, изпълнителни директори и мениджъри от цял ​​свят все повече наблягат на независимата оценка, която помага да се гарантира, че системите за управление са "подходящи за целите". Нашата уникална методика помага на организациите да управляват своите системи и рискове за подобряване и опазване на тяхното настоящо и бъдещо представяне. Като лидер в областта на автомобилната индустрия, ние сме един от сертифициращите органи, признати от IATF да предоставя оценка и сертификация по ISO / TS 16949. Ние предлагаме обучения и сертифициране за всички основни стандарти. За организации с други стандарти, ние можем да предложим интегрирани оценки, като по този начин се постига икономия на време и пари.