СУК - обучение

LRQA осигурява множество решения за обучение, съобразени с вашите нужди и насочени да получите максимума от вашата Система за управление на качеството.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

Core tools for automotive industry

You need this course if you are an internal quality management system auditor working in the automotive industry, whose QMS conforms to, or is developing towards, IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 - Вътрешен одитор

Този курс Ви е необходим, ако сте вътрешен одитор на система за управление на качеството, работещи в автомобилната индустрия, чиято СУК съответства или се развива към IATF 16949:2016.

ISO 45001 - Запознаване с промените

Този курс Ви е необходим, ако отговаряте за системата за управление по здраве и безопасност, базирана на OHSAS 18001 и искате да се подготвите за миграцията към ISO 45001.

Практически насоки по QMS, EMS, OHSAS

Този курс Ви е необходим, ако желаете да упражните уменията си за вътрешен одит на СУК/СУОС/СУЗБУТ; имате нужда да проверите дали прилагате ключови одиторски умения и ако не правите одити често и се нуждаете от възможността да обсъдите въпроси за одитите с опитни одитори.

Управление на риска

Запознаване с принципите на управление на риска и изискванията на стандартите ISO 31000, ISO 31004 и ISO 31010