СУК - обучение

LRQA осигурява множество решения за обучение, съобразени с вашите нужди и насочени да получите максимума от вашата Система за управление на качеството.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

Запознаване на ръководството със СУК

Ако планирате сертификация по ISO 9001 и желаете да повишите знанията и разбирането на стандарта и каква е неговата връзка с ефективното управление на бизнеса и резултатите.

Практически насоки по QMS, EMS, OHSAS

Този курс Ви е необходим, ако желаете да упражните уменията си за вътрешен одит на СУК/СУОС/СУЗБУТ; имате нужда да проверите дали прилагате ключови одиторски умения и ако не правите одити често и се нуждаете от възможността да обсъдите въпроси за одитите с опитни одитори.