ISO 9001 Система за управление на качеството

Какво представлява ISO 9001?

ISO 9001 е международно признат стандарт за системи за управление на качеството (СУК). ISO 9001 е еталон за СУК, въз основа на който са издадени повече от един милион сертификати по света.

Кой може да използва ISO 9001?

ISO 9001 се основава на процеси и удовлетвореност на клиента, отколкото на процедури, той е еднакво приложим както към фирми, предоставящи услуги, така и към производствени фирми. 

Глобалните индустрии задълбочават усилията си към качеството и в резултат са разработени специфични секторни стандарти, основаващи се на ISO 9001 в автомобилната, отбранителната, медицинската индустрии, самолетостроенето и др. 

Защо ISO 9001 е важен за вашия бизнес?

Системата за управлениена качеството по ISO 9001 QMS осигурява инфраструктура, процедури, процеси и ресурси, необходими на организацията, както да наблюдава, така и да подобрява своите резултати по отношение на ефикасност, обслужване на клиентите и най-добро качество на продукта.

"Фирмите, възприели ISO, показват по-добри нива на оцеляване, продажби и ръст."

Майк Тофел, доцент, Бизнес училище Харвард

Процесът на сертификация на СУК по ISO 9001 спомага за подобряване на: 

  • Ангажираността заинтересованите страни.
  • Репутацията на организацията.
  • Удовлетвореността на клиентите и 
  • Конкурентноспособността. 

Има множество независими проучвания през годините, които демонстрират ползите от внедряването на ISO 9001; едно от тях е скорошна статия, публикувана в престижното научно списание на Харвардското бизнес училище.

Ползи от ISO 9001 с подхода на LRQA

Системите за управление стават все по-неразделна част от успеха и оцеляването на организациите. Успоредно с това изпълнителните директори по света обръщат внимание на независимите оценки, които спомагат за гарантиране, че системите за управление са подходящи за постигане на предназначението си.

Нашата уникална методика подпомага организациите да управляват системите и рисковете си за да подобряват и защитават своите настоящи и бъдещи резултати. Ние извършваме сертификация и обучения по най-важните стандарти за СУК. 

За организациите с други стандарти ние винаги можем да предложим интегрирани оценки за ви спестим както времето, така и парите.