Обучения за околната среда и енергийната ефективност

LRQA предлага редица решения за обучение, пригодени да отговорят на вашите нужди и да се гарантира, че получавате максимума от вашата система за управление.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

ISO 14001:2015 за водещи одитори

Този двудневен курс ще запознае Вас, опитните одитори на Системите за управление на околна среда, как да одитирате ефективно спрямо новите изисквания на ISO 14001:2015, като осъвремени одиторските Ви умения, за да има Вашия одит добавена стойност за организациите.

ISO 50001 Вътрешен одитор

По-добро разбиране на основните изисквания на системата за управление на енергийната ефективност.

ISO 50001 Уебинар

Важността на системата за управлението на енергията за вашата компания