ISO 28000 сигурност по веригата на доставки

Какво е ISO 28000?

ISO 28000 е международен стандарт за система за управление на сигурността на веригата на доставки. Сертификацията по ISO 28000 предоставя рамка за организации, работещи в, или се разчитащи на логистични фирми, да намалят до минимум риска от инциденти, свързани със сигурността и така да помогне за безпроблемни и навременни доставки.

Какво прави ISO 28000?

ISO 28000 определя изискванията към системите за управление на сигурността, включително аспектите от решаващо значение за гарантиране на сигурността на веригата на доставки. ISO 28000 е стандарт, основан на системите за управление на риска, който се основава на модела "планиране – изпълнение  - проверка - действие" по начин, подобен на стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Това означава, че тези организации вече са запознати с тези стандарти и ще могат да използват подобен подход при анализа на рисковете и заплахите за сигурността на веригата за доставки, а също и да бъдат в състояние да интегрират изискванията на ISO 28000 в съществуващата система за управление.

Ползи от ISO 28000

Сертификацията по ISO 28000 помага за

  • Повишаване на доверието на заинтересованите страни 
  • Подобряване на представянето във веригата на доставки 
  • Повишаване на удовлетвореността на клиентите
  • Подобряване на гъвкавостта на организацията 

Сертифицирането по ISO 28000 има широки стратегически, организационни и оперативни ползи по цялата верига на доставки и бизнес практики. 

Този интегриран подход за управление на риска се използва често за по-добра координация на пресечните функции на механизмите за управление на риска, подобряване на измерване на представянето, гарантиране на непрекъснато подобрение и намаляване на разминаването на целите за управление на риска между различните функции.

Кой може да ползва ISO 28000?

ISO 28000 е приложим за всички организации, от малки до мултинационални, в преработващата промишленост, в услугите, съхранението или транспортирането на всеки етап от производството или веригата на доставки, като има за цел да:

a) да създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на сигурността;

b) осигури съответствие с декларираната политиката за управление на сигурността;

c) Да демонстрира това съответствие на заинтересованите страни;

d) търси сертификация/ регистрация на своята система за управление на сигурността от акредитиран сертификационен орган.

Как LRQA може да помогне

Системите за управление все повече са свързани с успеха и оцеляването на организациите. Успоредно с това, изпълнителни директори и мениджъри от цял ​​свят поставят все по-голям акцент върху независимата оценка, която помага да се гарантира, че системите за управление са "подходящи за целите".

След като издадохме първия глобален сертификат по ISO 28000, ние можем да споделим водещ опит, за да помогнем на клиентите си да управляват рисковете по сигурността и да гарантират непрекъснатост на доставките.

Нашата уникална методика помага на организациите да управляват своите системи и рискове за подобряване своето сегашно и бъдещо представяне.

Ние предлагаме обучение и сертифициране по всички от основните стандарти.

За организации с други стандарти, ние често може да предложим интегрирани оценки, като по този начин се постига икономия на време и пари.