Безопасност на храните - материали

LRQA разполага с различни материали, които могат да ви помогнат да разберете ползите за бизнеса от системите за управление безопасността на храните.

Материалите са разработени от наши вътрешни технически експерти. Работим също така и с външни заинтересовани страни, които спомагат за формирането на безопасността на храните. Материалите включват данни, интервюта, записани семинари, аудио сесии, споделен опит и независими проучвания.