IATF 16949:2016 обучения

LRQA предлага обучения, за да познавате същността и мащаба на промените, въведени с IATF 16949:2016

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

Core tools for automotive industry

You need this course if you are an internal quality management system auditor working in the automotive industry, whose QMS conforms to, or is developing towards, IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 - Вътрешен одитор

Този курс Ви е необходим, ако сте вътрешен одитор на система за управление на качеството, работещи в автомобилната индустрия, чиято СУК съответства или се развива към IATF 16949:2016.

Практически насоки по QMS, EMS, OHSAS

Този курс Ви е необходим, ако желаете да упражните уменията си за вътрешен одит на СУК/СУОС/СУЗБУТ; имате нужда да проверите дали прилагате ключови одиторски умения и ако не правите одити често и се нуждаете от възможността да обсъдите въпроси за одитите с опитни одитори.

Управление на риска

Запознаване с принципите на управление на риска и изискванията на стандартите ISO 31000, ISO 31004 и ISO 31010