Стандарти, свързани с качеството

Стандарти и схеми, свързани със системите за управление на качеството

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

ISO 13485

Производителите на медицински изделия трябва да отговарят на изискванията на клиентите и нормативната база. ISO 13485 определя стандарти за системата за управление на качеството, което подпомага достигането на пазарна стойност.

ISO 9001

Всички клиенти искат най-доброто качество на продукта или услугата. Сертификацията на Системите за управление на качеството ISO 9001 (СУК) демонстрира ангажимент към най-доброто качество и дава конкурентно предимство. Подходът на LRQA помага на организациите да управляват своите системи и рискове за подобряване и защита на своите настоящи и бъдещи резултати.

ISO 9001 Нова ревизия

LRQA обяснява промените в новата ревизия на най-популярния ISO стандарт за системи за управелние - ISO 9001.

ISO/TS 16949

Сертификацията по ISO/ TS 16949 за автомобилната индустрия помага да бъдат запазени най-високите стандарти за безопасност и качество, за да помогне на конкурентно предимство.

ISO/TS 16949 - new revision

Сертификацията по ISO/ TS 16949 за автомобилната индустрия помага да бъдат запазени най-високите стандарти за безопасност и качество, за да помогне на конкурентно предимство.