Стандарти, свързани с качеството

Стандарти и схеми, свързани със системите за управление на качеството

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

ISO/TS 16949

Сертификацията по ISO/ TS 16949 за автомобилната индустрия помага да бъдат запазени най-високите стандарти за безопасност и качество, за да помогне на конкурентно предимство.

ISO/TS 16949 - new revision

Сертификацията по ISO/ TS 16949 за автомобилната индустрия помага да бъдат запазени най-високите стандарти за безопасност и качество, за да помогне на конкурентно предимство.