ISO/TS 16949 Ревизия на стандарта за доставчици на автомобилната индустрия

Стандартът за автомобилната индустрия IATF 16949:2016 бе публикуван на 1 октомври 2016 от Международната автомобилна работна група (IATF) и замени един от най-широко използваните международни стандарти за управление на качеството в рамките на сектора - ISO/TS 16949.

Преработеният стандарт замества ISO/TS 16949:2009 и одити за съответствие с ISO/TS 16949:2009 не могат да бъдат извършвани след 1 октомври 2017 г. Всички организации трябва да са завършили прехода си към стандарт IATF 16949:2016 до 14 Септември 2018.

Оригиналният стандарт е разработен за първи път през 1999 г. от IATF заедно с техническия комитет на ISO за управление на качеството, ISO/TC 176, с цел да се хармонизират системите за оценяване и сертифициране в рамките на световната автомобилна верига на доставки.

IATF 16949:2016 е иновативен, силно ориентиран към клиентите стандарт, в който са включени и обединените специфични изисквания на клиентите (OEM). Неговото разработване е допълнително оформено от обратната връзка на органите за сертифициране, одиторите, доставчиците, както и производителите на оригинално оборудване. IATF 16949:2016 не е самостоятелен стандарт за управление на качеството, а се прилага като допълнение към и във връзка с ISO 9001:2015.

IATF публикува документ „Стратегия на прехода“, който разглежда ключови въпроси, включително график за преход и често задавани въпроси (FAQ), одобрен от IATF. Цялата информация, обявена от Международната автомобилна работна група може да бъде намерена на интернет страницата на IATF.

Как LRQA може да помогне

С въвеждането на новия стандарт IATF 16949:2016, организациите ще трябва да обучат голяма част от персонала, от своите одиторски екипи до висшето ръководство. Нашата гама от услуги за обучения за преход към нови версии на стандарти ще Ви осигури по-добро разбиране на промените и как тези промени ще се отразят на бъдещото развитие на Вашия бизнес.

LRQA също така може да Ви съдейства с Gap Анализ * на място, за да помогне на вас и Вашата организация да планирате прехода към IATF 16949:2016. Gap Анализът разглежда и докладва за готовността на Вашата система за управление за извършване на прехода. Той се фокусира върху това как промените, въведени с публикуване на IATF 16949:2016 са отразени във Вашата система за управление или какви планове са създадени за внедряване на промените.

Желаете да научите повече?

Свържете се с нас на телефон +359 2 818 78 00 или попълнете нашата онлайн форма за запитване и ние ще се свържем с Вас.

*Gap Анализ е възможен за организации, които не са сертифицирани спрямо изискванията на ISO/TS 16949 от LRQA