ISO 14001 обучение

LRQA предлага различни решения за обучение, разработени в съответствие с вашите нужди, така че да получите максималното от своята Система за управление на околната среда.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

ISO 45001 - Запознаване с промените

Този курс Ви е необходим, ако отговаряте за системата за управление по здраве и безопасност, базирана на OHSAS 18001 и искате да се подготвите за миграцията към ISO 45001.

ISO 50001 Вътрешен одитор

По-добро разбиране на основните изисквания на системата за управление на енергийната ефективност.

Практически насоки по QMS, EMS, OHSAS

Този курс Ви е необходим, ако желаете да упражните уменията си за вътрешен одит на СУК/СУОС/СУЗБУТ; имате нужда да проверите дали прилагате ключови одиторски умения и ако не правите одити често и се нуждаете от възможността да обсъдите въпроси за одитите с опитни одитори.