ISO 14001 обучение

LRQA предлага различни решения за обучение, разработени в съответствие с вашите нужди, така че да получите максималното от своята Система за управление на околната среда.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

ISO 14001:2015 за водещи одитори

Този двудневен курс ще запознае Вас, опитните одитори на Системите за управление на околна среда, как да одитирате ефективно спрямо новите изисквания на ISO 14001:2015, като осъвремени одиторските Ви умения, за да има Вашия одит добавена стойност за организациите.

Практически насоки по QMS, EMS, OHSAS

Този курс Ви е необходим, ако желаете да упражните уменията си за вътрешен одит на СУК/СУОС/СУЗБУТ; имате нужда да проверите дали прилагате ключови одиторски умения и ако не правите одити често и се нуждаете от възможността да обсъдите въпроси за одитите с опитни одитори.