Обучение по сигурността на информацията

LRQA предлага редица решения за обучение, приспособени да отговарят на вашите нужди и да гарантират, че получавате най-доброто от своите ИТ услуги и системи за управление на сигурността на информацията.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

ISO 45001 - Запознаване с промените

Този курс Ви е необходим, ако отговаряте за системата за управление по здраве и безопасност, базирана на OHSAS 18001 и искате да се подготвите за миграцията към ISO 45001.

Запознаване с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR)

Този полудневен курс дава представа за GDPR, чиято цел е да осигури по-голяма съгласуваност и защита на личните данни на гражданите на Европейския съюз (ЕС), независимо от това дали данните се съхраняват в рамките на ЕС или извън него. С новите изисквания за защита на данните и големи глоби за нарушения и несъответствия, това запознаване е важна първа стъпка към подготовката.

Семинар за служители за защита на данните (DPO)

Този двудневен публичен семинар ще ви даде подробно разбиране за Вашата роля и отговорности като служител по защита на данните (DPO) под GDPR. Попълнен с практически съвети, този семинар ще ви помогне да установите ефективни системи и да ангажирате организацията си да отговори на изискванията на новия регламент.