Обучение по сигурността на информацията

LRQA предлага редица решения за обучение, приспособени да отговарят на вашите нужди и да гарантират, че получавате най-доброто от своите ИТ услуги и системи за управление на сигурността на информацията.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

ISO 14001:2015 за водещи одитори

Този двудневен курс ще запознае Вас, опитните одитори на Системите за управление на околна среда, как да одитирате ефективно спрямо новите изисквания на ISO 14001:2015, като осъвремени одиторските Ви умения, за да има Вашия одит добавена стойност за организациите.

ISO 9001:2015 за водещи одитори

Този двудневен курс ще запознае Вас, опитните одитори на СУК, как да одитирате ефективно спрямо новите изисквания на ISO 9001:2015, като осъвремени одиторските Ви умения, за да има вашия одит добавена стойност за организациите.