ISO/IEC 27001 Сигурност на информацията

Какво е  ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 помага да се осигури, че има адекватен контрол по отношение на конфиденциалността, интегритета и наличието на защита на информацията на заинтересованите страни. Това включва клиентите, служителите, бизнес партньорите и нуждите на обществото като цяло. 

Каква е функцията на ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 Информационни технологии - сертификация на системи за управление сигурността на информацията

Ползи от ISO/IEC 27001

Сертификацията по ISO/ IEC 27001 спомага за предоставяне на:

  • Увереност на клиентите
  • Конкурентно предимство

Акредитираната сертификация по ISO/IEC 27001 е въздействаща демонстрация на ангажимента на организацията към управление сигурността на информацията. 

Ще можете да направите обществено достъпна декларация за възможностите си, без да разкривате вашите процеси по сигурността и можете да намалите бизнес рисковете чрез въведените мерки за контрол за намалявана на рисковете от заплахи за сигурността и избягване на възползване от слабости в системата за неоторизиран достъп.

Кой може да използва ISO/IEC 27001?

Всяка компания, която управлява информация и трябва да демонстрира колко сигурно се пази, управлява и разпространява тази информация.

Как LRQA може да помогне

Системите за управление стават все по-неразделна част от успеха и оцеляването на организациите. Успоредно с това директорите по света акцентират върху независимите оценки, които да гарантират, че системите изпълняват предназначението си. Нашата уникална методика помага на организациите да управляват своите системи и рискове за подобряване и защита на настоящите и бъдещите си резултати. Ние извършваме сертификация и курсове за обучение по всички важни стандарти. На организациите, имащи и други системи можем да предложим интегрирани оценки, което означава спестяване на време и пари.