Материали за информационна сигурност

LRQA има редица материали, които ще ви помогнат да разберете ползите за организацията от ИТ услугите и свързаните системи за управление на информационната сигурност.

Нашите материали са разработени от нашите вътрешни технически експерти. Материалите за изтегляне включват технически спецификации, интервюта, уеб семинари, казуси и независими изследвания.