Стандарти и схеми за сигурността на информацията

Стандарти и схеми, свързани с ИТ услуги и системи за управление на информационната сигурност.

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

ISO/IEC 27001

Повечето от организациите имат множество контроли за сигурност на информацията, които могат да бъдат пренебрегнати заради въвеждане на ново решение или за удобство. ISO/IEC 27001 помага да се демонстрира ангажимент към сигурността на информацията.

Ревизии на ISO стандaрти

Всички ISO стандрти се пререазглеждат периодично за актуалност и се променят за отговярят на нуждите на потребителите си