ISO/IEC 20000-1 Системи за управление на информационни услуги

Какво е ISO 20000-1?

ISO / IEC 20000-1 е международно призната система за управление, която се фокусира върху предоставянето и подобряване на IT услугите за клиентите.

Какво прави ISO 20000-1?

ISO / IEC 20000-1 определя изискванията към доставчиците на услуги да планират, внедряват, прилагат, работят, наблюдават, преглеждат, поддържат и подобряват SMS. Изискванията включват проектирането, прехода, доставката и подобряване на услугите за изпълнение на договорните изисквания за услугите.

Ползи от ISO 20000-1

Ползите от сертификацията по ISO 20000-1 са

  • Демонстриране на най-добрите практики
  • Намалена цена
  • Доверие на заинтересованите страни

ISO / IEC 20000-1 се основава на работата, извършена от Office of Government Commerce (OGC) и международно признатата IT Infrastructure Library (ITIL), така че да бъдете уверени, че ще имате полза от начина, по който се управляват Вашите IT услуги.

В основата на стандарта е цикъла Plan-Do-Check Act (PDCA) както при другите стандарти за системи за управление. Което Ви дава възможност да разполагат с функционираща интегрирана система и намаляване на разходите.

Кой може да ползва ISO 20000-1?

ISO / IEC 20000-1 е приложим за всички по размер  организации, предоставяща IT услуги, които желаят да подобрят управлението им. ISO / IEC 20000-1 е британски стандарт, разработен от IT Service Management Forum (ITSMF), който все повече се утвърждава в световен мащаб.

Как LRQA може да помогне?

Системите за управление все повече са свързани с успеха и оцеляването на организациите. Успоредно с това, изпълнителни директори и мениджъри от цял ​​свят поставят все по-голямо значение върху независимата оценка, която помага да се гарантира, че системите за управление са "подходящи за целите". Нашата уникална методика помага на организациите да управляват своите системи и рискове за подобряване и запазване на тяхното настоящо и бъдещо представяне. LRQA е признат орган от ITSMF. LRQA е един от първите регистрирани сертифициращи организации, която е призната от ITSMF да предоставя акредитирана оценка по ISO / IEC 20000-1. Ние предлагаме обучения и сертифициране по всички основни стандарти. За организации с внедрени и други стандарти, ние можем да предложим интегрирани оценки, като по този начин се постига икономия на време и пари.