ISO 9001:2015 - За водещи одитори

Как да одитирате ефективно спрямо новите изисквания на ISO 9001:2015

Дати и час на провеждане

ISO 9001:2015 - Запознаване с промените

Ще научите за допълнителните и променени изисквания на ISO 9001

Дати и час на провеждане

ISO 9001:2015 – Промените на практика

За последната версия на стандарта ISO 9001

Дати и час на провеждане

ISO 9001:2015 - Подготовка за внедряване

Ще се подготвите за внедряването на ISO 9001:2015

Дати и час на провеждане

ISO 9001:2015 - За вътрешни одитори

Промените на ISO 9001, касаещи вътрешните одитори

Дати и час на провеждане