ISO 9001 - Нова ревизия

Очакването приключи -  ISO публикува днес, 23 септември 2015г., новата ревизия на международния стандарт ISO 9001:2015, отбелязвайки последния етап от процеса на преразглеждане за най-широкоизползвания в света стандарт за система за управление на качеството (СУК).

Структура на ISO 9001:2015

Както се очакваше, актуализацията на ISO 9001 ще бъде моделирана около структурата на високо ниво и общ език, който е разработен от ISO. ISO Директивата Annex SL вече е задължителна за всички международни стандарти за системи за управление и продължава да се основава на методология "планиране -изпълнение - проверка - действие", макар и с леко преработено оформление:

 1. Въведение
 2. Обхват
 3. Нормативни препратки
 4. Термини и определения
 5. Контекст на оpганизацията
 6. Лидерство
 7. Планиране
 8. Подкрепа
 9. Изпълнение
 10. Оценка на представянето 
 11. Подобряване 

Новият формат няма да се промени изискванията на стандарта, но ще помогне да се стандартизират езиковите и управленски подходи. Annex SL осигурява най-малко 30% общ текст между всеки стандарт за система за управление чрез насърчаване на идентични заглавия на клаузите, последователност на заглавията на клаузите, текст и дефиниции.

Предложения за ISO 9001:2015

При сравняване на промените, които бяха въведени с последната актуализация на ISO 9001 през 2008 г., с промените, които в момента са в процес на разработка и се финализират, става ясно, че новото съдържание, което ще бъде в основата на ISO 9001:2015 г. ще има далеч по-голямо въздействие върху организациите.

Очакваните промени са определени от ISO комитета като значителни. За да се разбере напълно колко значими са предложените промени, необходимо е да се разгледа всяка една от предложените промени и след това потенциалното въздействие, което могат да имат върху организацията.