ISO 14001:2015 - За водещи одитори

Как да одитирате ефективно спрямо новите изисквания на ISO 14001:2015

Дати и час на провеждане

ISO 14001:2015 - Запознаване с промените

Запознайте се с промените в новата версия на ISO 14001.

Дати и час на провеждане

ISO 14001:2015 - Промените на практика

Научете за промените на практика в новата версия на ISO 14001.

Дати и час на провеждане

ISO 14001:2015 - Подготовка за внедряване

Подгответе се за внедряване на новата версия на ISO 14001.

Дати и час на провеждане

ISO 14001:2015 - За вътрешни одитори

Промените на ISO 14001, касаещи вътрешните одитори.

Дати и час на провеждане