ISO 14001 - Нова ревизия

Очакването приключи -  ISO публикува на 15 септември 2015 г. окончателния международен стандарт ISO 14001:2015, отбелязвайки последния етап от процеса на преразглеждане за най-широко използвания в света стандарт за система за управление на околната среда (СУОС).

Някои от промените са: 

1. Високо структурно ниво на системите за управление

Първото действие включва привеждане на стандарта с ISO Директивите Anex SL, както и при преразглеждането на ISO 9001, целта е да приведе ISO 14001 до актуална със структурата на високо ниво за стандарти за системи за управление (МСУ) в отразяването с идентичен текст, общи условия и основни определения.

2. Бъдещи предизвикателства за системи за управление на околната среда и ISO 14001

Второто действие идва от "бъдещите предизвикателства за EMS Study Group", който дава оценка на потенциалните последици от променящите се очаквания на заинтересованите страни и новите тенденции в системите за управление на околната среда.

Повече информация директно от сайта на  ISO тук