IFS Logistics

IFS Logistics съвместява усилията на търговията и индустрията за създаване на прозрачност и доверие в цялата верига на доставки. Този IFS стандарт, специално разработен за съхранение, дистрибуция и транспорт, може да бъде приложен за логистични дейности, управляващи както хранителни, така и нехранителни продукти.

Обхват

IFS Logistics е стандарт за компании, чиято дейност е свързана с логистика за хранителни и нехранителни продукти като транспорт, съхранение, товарене/разтоварване и т.н. Той се отнася за всички видове транспорт: доставка по шосе, железопътен транспорт, кораб или самолет; за замразени, охладени продукти или стабилни при стайна температура продукти. Този стандарт се прилага и за доставчиците на услуги за замразяване и размразяване, както и за логистичните компании, които използват доставчици на услуги за техните транспортни и/или складови дейности.

Изискванията на IFS Logistics са разделени на шест глави:

1. Отговорност на Висшето Ръководство.

2. Система за управление на качеството и безопасността на продуктите.

3. Управление на ресурсите.

4. Реализация на услугите.

5. Измерване, анализ, подобрение.

6. Защита на продуктите.

Ползи

Сертифицирането по IFS може да предложи редица ключови предимства за компаниите, стремящи се да постигнат отлични резултати в качеството и удовлетвореността на клиентите си и да търсят конкурентно предимство на пазара:

  • Подобряване на доверието в доставчиците и продуктите;
  • Намалено време за проверка на доставчика;
  • Възможност за намаляване на индивидуалните разходи за одит чрез комбиниране на различни одити едновременно;
  • Подобряване на разбирането между ръководството и персонала, свързани с прилагането на процедурите;
  • Мониторинг на спазването на правилата за храни/нехранителни продукти;
  • По-ефективно използване на ресурсите;
  • Намаляване на необходимостта от инспекции на клиентите;
  • Независими одити на трети страни;
  • Подобряване на търговската репутация като доставчик на висококачествени и безопасни продукти.