IFS Food - Международен стандарт за храните

Какво представлява международния стандарт за храните (IFS Food)?

Международния стандарт за храните (IFS Food) има за цел да се създаде последователна система за оценяване за всички компании, които доставят на търговците на дребно маркови хранителни продукти с еднакви форми, единни одитни процедури и взаимно приемане на одити, за да се създаде високо ниво на прозрачност по цялата международната верига за доставки.

За какво се отнася международния стандарт за храните (IFS Food)?

Изискванията на IFS Food се отнасят за пет основни теми:

  1. Отговорност на висшето ръководство
  2. Система за управление на качеството
  3. Управление на ресурсите
  4. Процес на производство
  5. Измерване, Анализ, Подобрение 

Ползи от  международния стандарт за храните (IFS Food)

Сертификацията по IFS Food осигурява

  • Интегрирани одити
  • Спестяване на време и пари
  • Съответствие 
  • Конкурентно предимство
  • Доверие на клиентите

Одобрението по IFS Food помага да се избегнат объркването и смущения, които могат да донесат множество одити, както и необходимостта да се дублират едни и същи данни за различни клиенти. Сертификатът удостоверява техническа компетентност и помага на производителите и собствениците на търговски марки и търговците на дребно да изпълняват своите правни задължения.