HACCP (Анализ на опасностите и критичните контролни точки)

Какво е HACCP?

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) - Анализ на опасностите и критичните контролни точки е международно признат структуриран метод, който помага на организациите в хранителната промишленост да идентифицират своите рискове за безопасността на храните, за предотвратяване на рискове за безопасността на храните и за спазване на нормативните изисквания. HACCP е задължителен в някои страни, включително САЩ и ЕС. Принципи и насоки за прилагане на HACCP са приети от Codex Alimentarius Commission. Системата HACCP е научно обосновани и определя специфични опасности и мерки за техния контрол, за да се гарантира безопасността на храните.

За кого е HACCP?

HACCP се използва на всички етапи от производството на храни и процеси за приготвяне. Всички организации, които играят важна роля във веригата за доставки на храни могат да прилагат принципите на НАССР, независимо от техния размер или географско местоположение. Защо HACCP е важен за вашата организация? Структуриран подход към безопасността на храните HACCP, използван като инструмент за управление, помага на компаниите и организациите да демонстрират своята ангажираност за безопасността на храните към заинтересованите страни, както и че посочените изисквания са изпълнени. HACCP е проектиран да достави:

  • ангажимент; като формализиран подход за осигуряване на безопасността на храните, което Ви помага да демонстрирате ангажираност на заинтересованите страни, като отговаряте на изискванията на законодателството.
  • доверие; клиенти и заинтересовани страни ще видят, че можете да се отнасяте със сериозен и управляван подход към безопасността на храните.
  • конкурентно предимство;
  • подобрена ефективност; HACCP услугите по оценка на системата могат да бъдат предоставени за допълване на съществуващите одобрения по ISO 9000, което Ви спестяват време и пари.

Ползи от HACCP с подхода на LRQA

Нашите HACCP услуги доставят спрямо вградените принципи на НАССР, разработени от Codex Alimentarius на Световната здравна организация, за да си осигурите спазване на нормативните изисквания и ефективна система за безопасност на храните.

  • Нашето разбиране за сложността на HACCP ни позволява постигането на осезаеми ползи за нашите клиенти чрез структуриран подход за управление на проекти.
  • Ние знаем, че добрата комуникация е от съществено значение за постигане на прозрачност на всеки етап от процеса HACCP. Ние работим с нашите клиенти и регулиращи органи за определяне на ясни очаквания за резултати от всички страни.
  • Нашият подход гарантира, че Вашият сертификационния процес е рентабилен с минимално прекъсване и приключва в рамките на критичните срокове.

LR услугите по HACCP включват:

Сертифициране и оценка по HACCP Ви позволява да демонстрирате ангажимента си за безопасност на храните чрез идентифицирането на опасностите и значителни рискове, подкрепени от мерки за контрол, които могат да ги намалят до приемливо ниво. LR определя и утвърждава работните параметри, необходими за да се гарантира ефективността на мерките за контрол.

Оценка за тези, които не се изисква сертифициране, ние предлагаме оценка на HACCP системите за гарантиране на ефективността на Вашата текуща програма за безопасност на храните.

Изпълнение, проверка и усъвършенстване чрез структурирани одити и докладване, за да се гарантира, че можете да сте сигурни в безопасността и спазването на нормативните изисквания на системата за безопасност на храните.