Безопасност на храните - обучение

LRQA предлага различни курсове за обучение и решения, съобразени с вашите нужди за да сте сигурни, че ще получите максималното от вашите стандарти и схеми по безопасност на храните.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

Запознаване и интерпретация на изискванията за сигурност на продуктите

Ако искате да разработите план за сигурност на продуктите и да допълните специализираните си познания за проблемите и предизвикателствата, които биха могли да възникнат при операторите на продукти от хранителната верига от умишлено подправяне или саботаж