Безопасност на храните - стандарти и схеми

LRQA работи интензивно в хранителния сектор през последните двадесет години, съдействайки за неговото развитие, създаване и подобряване на стандартите за безопасност на храните.

Нашите експерти по храните участват активно в световни водещи технически комитети, включително техническия комитет за ISO 22000, Комитета по храните към Европейския борд за акредитация, Фондацията за сертифициране безопасността на храните и техническия комитет към Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

BRC Food

Консорциумът на британските търговски вериги (BRC) създава глобален стандарт за храните с цел установяване на общ стандарт за оценка на доставчиците на брандирани храни за веригите.

BRC Packaging and Packaging materials

Глобалният стандарт BRC за опаковки и опаковъчни материали е стандарт за производителите и доставчиците на опаковки, използвани за собствени и брандирани продукти на търговците на дребно, които имат задължението да прилагат подходящи системи и контрол, за да гарантират годността на опаковките им за хранителни и нехранителни цели.

HACCP

Ние извършваме сертификация спрямо принципите на НАССР, разработени от Codex Alimentarius на Световната здравна организация, за да си осигурите спазване на нормативната база и ефективна система за безопасност на храните.

IFS Logistics

IFS Logistics съвместява усилията на търговията и индустрията за създаване на прозрачност и доверие в цялата верига на доставки. Този IFS стандарт, специално разработен за съхранение, дистрибуция и транспорт, може да бъде приложен за логистични дейности, управляващи както хранителни, така и нехранителни продукти.

ISO 22000

Безопасността на храните е жизнено важна по цялата верига на доставки - от полето до вилицата. Сертификацията на системи за управление на безопасността на храните по ISO 22000 спомага за запазване на безопасността.