Безопасност на храните - стандарти и схеми

LRQA работи интензивно в хранителния сектор през последните двадесет години, съдействайки за неговото развитие, създаване и подобряване на стандартите за безопасност на храните.

Нашите експерти по храните участват активно в световни водещи технически комитети, включително техническия комитет за ISO 22000, Комитета по храните към Европейския борд за акредитация, Фондацията за сертифициране безопасността на храните и техническия комитет към Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

BRC Food

Консорциумът на британските търговски вериги (BRC) създава глобален стандарт за храните с цел установяване на общ стандарт за оценка на доставчиците на брандирани храни за веригите.

BRC Packaging and Packaging materials

Глобалният стандарт BRC за опаковки и опаковъчни материали е стандарт за производителите и доставчиците на опаковки, използвани за собствени и брандирани продукти на търговците на дребно, които имат задължението да прилагат подходящи системи и контрол, за да гарантират годността на опаковките им за хранителни и нехранителни цели.

FSSC 22000

Разработен от Foundation for Food Safety Certification, FSSC 22000 представлява изцяло нов подход към управлението на риска за безопасността на храните по цялата верига на доставка на храни. FSSC 22000 е пълна схема за сертифициране на базата на ISO 22000, глобален стандарт за система за управление на безопасността на храните, в комбинация с един от секторните конкретни технически спецификации за PRPs (напр. ISO/TS 22002-1, ISO/TS 22002-4, ISO/TS 22002-6 и т. н.) и допълнително изискванията на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). FSSC 22000 е изцяло признат от GFSI.

HACCP

Ние извършваме сертификация спрямо принципите на НАССР, разработени от Codex Alimentarius на Световната здравна организация, за да си осигурите спазване на нормативната база и ефективна система за безопасност на храните.

IFS Logistics

IFS Logistics съвместява усилията на търговията и индустрията за създаване на прозрачност и доверие в цялата верига на доставки. Този IFS стандарт, специално разработен за съхранение, дистрибуция и транспорт, може да бъде приложен за логистични дейности, управляващи както хранителни, така и нехранителни продукти.

ISO 22000

Безопасността на храните е жизнено важна по цялата верига на доставки - от полето до вилицата. Сертификацията на системи за управление на безопасността на храните по ISO 22000 спомага за запазване на безопасността.

Международен стандарт за храните (IFS Food)

Международния стандарт за храните (IFS Food) има за цел да се създаде последователна система за оценяване за всички компании, които доставят на търговците на дребно маркови хранителни продукти с еднакви форми, единни одитни процедури и взаимно приемане на одити, за да се създаде високо ниво на прозрачност по цялата международната верига за доставки