Услуги във връзка със закона за модернизация на безопасността на храните (FSMA)

Изнасяте ли храни или фураж за животни в САЩ? Разберете какво означава Законът за модернизиране на безопасността на храните (FDA) за Вас.

Какво е FSMA?

Правна реформа от реагиране на замърсяването към превенцията му. Законът за модернизация на безопасността на храните (FSMA) на САЩ бе подписан от президента Обама през януари 2011 г. Целта на FSMA е да гарантира, че доставките на храни в САЩ са безопасни, като фокусът на федералните регулаторни органи се измести не върху реагиране на замърсяването, а върху неговото предотвратяване. Законът за модернизация на безопасността на храните (FSMA) на Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) включва превантивен контрол за храните за хора и животни; съдържа специфични изисквания за чуждестранни доставчици и вносители на храни и идентифициране на квалифицирани органи за превантивен контрол, някои от които са посочени долу.

Сертифициране от трети страни, независимо осигуряване и обучение

Законът за модернизация на безопасността на храните (FSMA) дава за първи път правомощия на Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) да гарантира, че внесените продукти отговарят на американските стандарти, че са безопасни за американските потребители и че са налице специфични изисквания за верификация на чуждестранните доставчици.

Призната сертификация от GFSI – FSSC 22000 и BRC

Важно е организациите, засегнати от Законът за модернизация на безопасността на храните (FSMA), както и техните доставчици, да получат сертификат за признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) стандарт, като FSSC 22000 за производство и опаковане на храни, FSSC 22000 за храни за животни или BRC Global Standard for Food, което да спомогне за по-нататъшното осигуряване на съответствие с изискванията на FSMA.

HACCP спрямо HARPC

Законът за модернизиране на безопасността на храните на Агенцията за храните и лекарствата (FDA) въвежда изисквания, които надхвърлят HACCP, наречени Анализ на опасностите и превантивни контроли, базирани на риска, или HARPC. HARPC обхваща много повече от гледна точка на оценката и контрола на безопасността на храните от традиционния план НАССР. Правилата за Превантивен контрол на храните и Превантивен контрол на храните за животни по Законът за модернизация на безопасността на храните (FSMA) са приети окончателно и са в сила за някои бизнеси от септември 2016 г.

Квалифицирани органи за превантивен контрол

Агенцията за храните и лекарствата (FDA) е ангажирала Технологичния институт в Илинойс да разработи признат курс за обучение, за да удовлетвори изискванията по отношение на квалифицираните органи за превантивен контрол, включително и придобиване на пълно разбиране на разпоредбите относно превантивните контроли за храна за хора.

Защо да изберете LRQA?

Нашите услуги в областта на безопасността на храните включват услуги по сертифициране и оценка на IFS, FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, BRC, както и редица регионални и национални стандарти и схеми за безопасност на храните. Също така предлагаме одити от втора страна, персонализирани одиторски програми и обучение, които да Ви помогнат да привлечете доверието на клиентите във Вашата верига за доставка на храни. LRQA работи с над 5000 организации в хранителния сектор и техните вериги за доставки, от най-големите световни марки до най-малките независими доставчици. Техническият опит на нашите световноизвестни и висококвалифицирани експерти по безопасност на храните гарантира, че можем да адаптираме нашите услуги към Вашите бизнес нужди.