BS 10500 Анти корупция

Какво представлява BS 10500?

Стандартът BS 10500 е предназначен да помага на организациите да докажат, както на вътрешните, така и на външните заинтересовани страни, че те имат въведени и адекватно функциониращи солидни практики срещу корупцията.

Британският нормативен акт за корупцията от 2010 г., който става закон през юли 2011 г., въвежда антикорупционни мерки, включително нова категория престъпление - "провал на търговска организация да се предотврати подкуп". Това довежда до вълна от интерес към системи и стандарти, които могат да действат като защита за тези, които са изложени на риск, в резултат на което се появява британският стандарт BS 10500 (издаден ноември 2011 г.).

Ползи от BS 10500

  • Минимизиране на рисковете - управление на всички рискове, с които вашата организация може да се сблъска, като ги идентифицира им по-рано

  • Най-добра практика - непрекъснато управление и подобряване на вашите антикорупционни практики

  • Доверие у заинтересованите страни - демонстрира спазване на законодателството за борба с корупцията и да осигурява спокойствие на заинтересованите страни и клиенти

  • Конкурентно предимство - ние очакваме изискването за доказателства за процедури за борба с подкупите, да се превърне в изискване в много обществени търгове или чужди партньори

Защо да изберете LRQA за BS 10500

Опит - LRQA активно участва в първите редици при разработването на стандарти и сертифициране повече от 25 години.

Подход -  нашата уникална методика означава, че можете да получите повече, отколкото просто одит. Ние работим с Вас, за да помогнем на вашата система за управление да се развива.

Доказани успехи  -.ние имаме известни клиенти в различни сектори, включително отбрана, ядрена енергетика, правосъдие, телекомуникации и обществени сектори.

Какво представлява сертификацията по BS 10500

BS 10500 получи мощна декларация за подкрепа с официалното одобрение от страна на Световната федерация на инженерните организации (представляващи 15 милиона инженери в националните инженерни организации по целия свят).

Очакваме доказани процедури за борба с подкупите, за да се превърне в изискване в много търгове в бъдеще, така, както са сега за качество, здраве и безопасност и околна среда. Най-отговорните организации ще искат да покажат това, така или иначе, и това е точно това е което осигурява сертифицираната система по анти-корупция спрямо изискванията на BS 10500.

Стандартът е подходящ за използване от частни, обществени и доброволни сектори. Той е приложим за всички организации, особено тези в строителството, инженеринга, отбраната, минни и комуналните сектори.