Безопасност на храните - обучение

LRQA предлага различни курсове за обучение и решения, съобразени с вашите нужди за да сте сигурни, че ще получите максималното от вашите стандарти и схеми по безопасност на храните.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

Запознаване и интерпретация на изискванията за сигурност на продуктите

Ако искате да разработите план за сигурност на продуктите и да допълните специализираните си познания за проблемите и предизвикателствата, които биха могли да възникнат при операторите на продукти от хранителната верига от умишлено подправяне или саботаж

Системa за управление на качеството и безопасността на храните, основана на IFS/BRC - запознаване и интерпретация

Запознаване и интерпретация на изискванията към система за управление на качеството и безопасността на храните, основана на International Food Standard – Standard for Auditing Retailer and Wholesaler Branded Food Products (IFS) или на BRC Global Standard - Food (BRC)