Безопасност на храните - стандарти и схеми

LRQA работи интензивно в хранителния сектор през последните двадесет години, съдействайки за неговото развитие, създаване и подобряване на стандартите за безопасност на храните.

Нашите експерти по храните участват активно в световни водещи технически комитети, включително техническия комитет за ISO 22000, Комитета по храните към Европейския борд за акредитация, Фондацията за сертифициране безопасността на храните и техническия комитет към Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

FSSC 22000

FSSC 22000 е пълна схема за сертифициране на системи за управление на безопасността на храните. Първоначално той се основава на ISO 22000 - глобален стандарт за системи за управление на безопасността на храните, ISO 22003 и ISO/TS 22002-1 (бивш PAS 220) - стандарт, разработен за справяне с необходимите като условие програмни изисквания за хранителните продукти и производителите на съставките. Обхватът на FSSC вече е разширен, за да включва необходимите като условие изисквания на програмата за безопасност на храните в опаковки чрез PAS 223

HACCP

Ние извършваме сертификация спрямо принципите на НАССР, разработени от Codex Alimentarius на Световната здравна организация, за да си осигурите спазване на нормативната база и ефективна система за безопасност на храните.

ISO 22000

Безопасността на храните е жизнено важна по цялата верига на доставки - от полето до вилицата. Сертификацията на системи за управление на безопасността на храните по ISO 22000 спомага за запазване на безопасността.

Международен стандарт за храните (IFS)

Международния стандарт за храните (IFS) има за цел да се създаде последователна система за оценяване за всички компании, които доставят на търговците на дребно маркови хранителни продукти с еднакви форми, единни одитни процедури и взаимно приемане на одити, за да се създаде високо ниво на прозрачност по цялата международната верига за доставки