BRC Food

Какво представлява глобалния стандарт за храни BRC Food?

Консорциумът на британските търговски вериги (BRC) създава световен стандарт за храните за да се създаде единен общ стандарт за оценка на компаниите, които доставят на търговските вериги брандирани храни. Той е разработен за да помогне търговските вериги в изпълнение на законовите задължения, както и за да се гарантира най-високо ниво на защита за клиентите. Въпреки, че е разработен във Великобритания, стандартът е признат на международно ниво.

Стандартът сега има вече шесто издание, за да се отразят на промени в законодателството на ЕС и непрекъснатите изисквания на добрите практики.

Какви са ползите от BRC Food - глобален стандарт за храни?

Сертификацията по глобалния стандарт BRC дава значителни ползи за доставчика. Той помага да се избегне объркване и смущения, които множеството одити могат да донесат и да се избегне необходимостта да се дублират разновидности на едни и същи данни за различни клиенти.

BRC Food - ползи от сертификацията на LRQA 

Процес на оценка - BRC Food стандартът изисква процеса на оценка да се извърши от независима трета страна. С повече от двадесет години опит в хранителния сектор LRQA е добре позната като сериозен сертификатор. 

Преглед - Одитите по BRC Food включват подробен преглед на производствените процеси за специфични продукти с фокус върху безопасността им и добрите практики. По време на тази визита се определя колко ефективно доставчикът отговаря на изискванията на стандарта. 

Сертификация - след успешна визита LRQA издава сертификат, скойто доставчикът се одобрява за едно от трите нива A, B или C - както е описано в стандарта BRC Food.

Комбинирана оценка - където е подходящо, LRQA може да комбинира визитата по BRC Food с одитите по ISO 9001 и/или HACCP.