Стандарти, схеми и директиви на EC

LRQA извършва широк спектър от услуги по сертификация на системи за управление, включително сертификация на системи за управление на качеството по ISO 9001, системи за управление на околната среда по ISO 14001 и системи по здраве и безопасност по OHSAS 18001.

Ние извършваме услуги в специфични сектори като атомобилостроене, схеми в хранителната индустрия, самолетостроенето и много други.  LRQA е нотифициран орган по множество директиви на ЕС. Ние също така предоставяме специализирани оценки, използвайки клиентски стандарти и изисквания, особено по управление на веригата на доставки. 

Използвайте линковете по-долу, за да научите повече за всеки стандарт и схема, както и как LRQA може да Ви помогне да постигнете съответствие. 

Стандарти и схеми по които извършваме сертификция