Намерихме 608 подходящи резултати

Безопасност на храните - стандарти и схеми

Нашите експерти по храните участват активно в световни водещи технически комитети, включително техническия комитет за ISO 22000, Комитета по храните към Европейския борд за акредитация, Фондацията за сертифициране безопасността на храните и техническия комитет към Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

Безопасност на храните - стандарти и схеми

Нашите експерти по храните участват активно в световни водещи технически комитети, включително техническия комитет за ISO 22000, Комитета по храните към Европейския борд за акредитация, Фондацията за сертифициране безопасността на храните и техническия комитет към Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

Нашият сертификационен процес

Нашият процес за осигуряване на бизнеса позволява оценката/одита да бъде съобразен в зависимост от това колко добре вашата система управлява и намалява оперативните рискове във всеки аспект (т.е. качество, околна среда и безопасност) като в същото време осигурява пълно съответствие  с изискванията на избрания стандарт или схема. 

Нашият сертификационен процес

Нашият процес за осигуряване на бизнеса позволява оценката/одита да бъде съобразен в зависимост от това колко добре вашата система управлява и намалява оперативните рискове във всеки аспект (т.е. качество, околна среда и безопасност) като в същото време осигурява пълно съответствие  с изискванията на избрания стандарт или схема. 

Нашият сертификационен процес

Нашият процес за осигуряване на бизнеса позволява оценката/одита да бъде съобразен в зависимост от това колко добре вашата система управлява и намалява оперативните рискове във всеки аспект (т.е. качество, околна среда и безопасност) като в същото време осигурява пълно съответствие  с изискванията на избрания стандарт или схема.