Риск и репутация

Стандарти, имащи отношение към риска и репутацията

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

BS 10500

BS 10500 е предназначен да помага на организациите да докажат, както на вътрешните, така и на външните заинтересувани страни, че те имат въведени и адекватно фунциониращи солидни практики срещу корупцията.

ISO 22301

Минималният брой на прекъсвания във Вашия бизнес е много важен особено в настоящите икономически и обществени условия. ISO 22301 ще Ви помогне да подготвите бизнеса си да бъде готов за неочаквани ситуации.