Стандарти, свързани с качеството

Стандарти и схеми, свързани със системите за управление на качеството

Стандарти по които сертифицираме

Виж всички стандарти

ISO 13485

Производителите на медицински изделия трябва да отговарят на изискванията на клиентите и нормативната база. ISO 13485 определя стандарти за системата за управление на качеството, което подпомага достигането на пазарна стойност.

ISO 13485:2016

ISO 13485:2016 (Medical Devices - Quality Management Systems - Requirements for Regulatory Purposes) is the international standard that defines Quality Management Systems (QMS) requirements for organisations that design, develop, manufacture, install and service medical devices and design, develop, and provide related services, including manufacturers of materials or component parts that are used in medical devices.

ISO 9001

Всички клиенти искат най-доброто качество на продукта или услугата. Сертификацията на Системите за управление на качеството ISO 9001 (СУК) демонстрира ангажимент към най-доброто качество и дава конкурентно предимство. Подходът на LRQA помага на организациите да управляват своите системи и рискове за подобряване и защита на своите настоящи и бъдещи резултати.

ISO 9001 Нова ревизия

LRQA обяснява промените в новата ревизия на най-популярния ISO стандарт за системи за управелние - ISO 9001.

ISO/TS 16949

Сертификацията по ISO/ TS 16949 за автомобилната индустрия помага да бъдат запазени най-високите стандарти за безопасност и качество, за да помогне на конкурентно предимство.

ISO/TS 16949 - new revision

Сертификацията по ISO/ TS 16949 за автомобилната индустрия помага да бъдат запазени най-високите стандарти за безопасност и качество, за да помогне на конкурентно предимство.