СУК - обучение

LRQA осигурява множество решения за обучение, съобразени с вашите нужди и насочени да получите максимума от вашата Система за управление на качеството.

Обучения, които предлагаме

Виж всички курсове

IATF 16949:2016 - Вътрешен одитор

Този курс Ви е необходим, ако сте вътрешен одитор на система за управление на качеството, работещи в автомобилната индустрия, чиято СУК съответства или се развива към IATF 16949:2016.

Запознаване на ръководството със СУК

Ако планирате сертификация по ISO 9001 и желаете да повишите знанията и разбирането на стандарта и каква е неговата връзка с ефективното управление на бизнеса и резултатите.