Качеството като стандарт

Системата за управление на качеството (СУК) осигурява организационна структура, процедури, процеси и ресурси, необходими за гарантиране на качеството на продуктите и услугите на вашата организация.

Глобален бенчмарк

Последното проучване на ISO за сертификацията показва, че  ISO 9001 е вече глобален бенчмарк, достигайки повече от един милион сертификати. Глобалните сектори, включително автомобилния, авиацията и IT продължават да фокусират усилията си по отношение на качеството, осланяйки се на принципите на ISO

Дори само тези два факта илюстрират важността от сигурна система за управление на качеството като основен елемент в ангажирането на заинтересованите страни и репутацията на организацията. 

Принципи и ползи

Ефективната система за управление на качеството (СУК) предлага ясно структуриран, систематичен подход за подобряване на клиентското възприятие - и по този начин Ви помага за постигане на организационните цели. 

Независимо дали имате договорно изискване за придобиване на сертификация по признат стандарт за качеството или сте от нарастващия брой организации, търсещи оптимизация и подобряване на вътрешното управление, има много доказани ползи от внедряването на СУК.