Условия за ползване

Осъществявайки достъп до този сайт се счита, че приемате тези условия и изисквания в тяхната цялост. Ако не сте съгласни напълно с тези правила и условия, трябва да напуснете този сайт незабавно.

Осъществявайки достъп до този сайт се счита, че приемате тези условия и изисквания в тяхната цялост. Ако не сте съгласни напълно с тези правила и условия, трябва да напуснете този сайт незабавно.

Нищо на този сайт не е предназначено да замени корпоративната идентичност на отделни лица. Lloyd’s Register Group се състои от Lloyd’s Register и неговите различни дъщерни компании и филиали в целия свят, много от които включват имената на Lloyd’s , Lloyd’s Register или LR . За удобство и простота на този сайт, тези термини и понятия, като "организация", "компания", "ние", "нашата" и др. се използват на различни места като съкратените препратки към едно или повече лица в Lloyd’s Register Group. Тези справки не отразяват оперативната или корпоративна структура  или отношенията между субектите в Lloyd’s Register Group. Освен това, лицата в Lloyd’s Register Group имат бизнес отношения с много клиенти, доставчици, правителства и други. За удобство и простота , термини като съвместно предприятие , партньорство, сътрудничество, съдружник и партньор могат да се използват за обозначаване на делови взаимоотношения, включващи общи дейности и интереси, но тези условия не могат да посочат точните правоотношения.

Лиценз

Имате право да отпечатате и да изтеглите части от този сайт за ваша собствена некомерсиална употреба въз основа на следното:

  • никакви документи или свързани с тях графики в този сайт да не се променят по никакъв начин;
  • никакви графики от този сайт да не се използват отделно от придружаващия текст; и
  • авторските права и търговски марки на Lloyd's Register, както и настоящите права за ползване да се появяват във всички копия.

Ако не е установено друго, авторски права и други права на интелектуална собственост за всички материали на този сайт (включително, но не само, снимки и графични изображения) са собственост на Lloyd's Register. Всяко използване на извадки от тази интернет страница, различно от съответствието с предходния параграф е забранено.

© Lloyd's Register 2011. All rights reserved.

Връзки към и от други уеб сайтове

Връзки към уебсайтове на трети страни са предоставени единствено за ваше удобство. Lloyd's Register не е прегледал всички тези сайтове на трети лица и не контролира и не носи отговорност за тях или тяхното съдържание или достъпност. Ако вие решите да влезете в някой от сайтовете на трети страни, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

Отказ от отговорност

Lloyd's Register не дава никаква гаранция или уверение по отношение на този сайт. Материалите не са предназначени да представляват окончателни съвети във всяка конкретна ситуация. Всички подразбиращи се гаранции и условия са изключени до максималната степен, позволена от приложимото законодателство.

Lloyd's Register не поема и не носи никаква отговорност в степента, позволена от приложимото законодателство, във връзка с достъпа и използването на този сайт, включително, но не ограничено до никаква отговорност за грешки, неточности, пропуски или подвеждащи или клеветнически изявления.

Приложимо право и юрисдикция

Английският съд ще притежава изключителна юрисдикция по всеки иск, произтичащ от или във връзка с посещение на този сайт. Английското право се прилага за тези правила и условия.