Lloyd’s Register - Уведомление за поверителност

Групата Lloyd’s Register приема сигурността на личната Ви информация много сериозно и е ангажирана да гарантира постоянната защита на Вашата лична информация.

Каква е целта на настоящото уведомление за поверителност? 

Групата Lloyd’s Register приема сигурността на личната Ви информация много сериозно и е ангажирана да гарантира постоянната защита на Вашата лична информация.

Целта на настоящото Уведомление за поверителност е да Ви предоставим ясно обяснение как събираме и използваме личната Ви информация, когато работите с нас, както и правата Ви, свързани с нея.

Кои са Lloyd’s Register?

"Lloyd’s Register" е международна група от компании, собственост на Lloyd’s Register Group Limited (номер на дружеството в Обединеното кралство: 08126909), която от своя страна е собственост на Фондация Lloyd’s Register (номер на благотворителна организация в Обединеното кралство: 1145988 и номер на дружеството в Обединеното кралство: 07905861).  

Как да се свържете с Lloyd’s Register? 

Ако имате въпроси относно настоящото Уведомление за поверителност или използването на личната Ви информация, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните по:

  • имейл: dataprotection@lr.org;
  • поща: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS; или
  • телефон: (+44) 020 7423 1724.

Каква лична информация събира Lloyd’s Register?

Lloyd’s Register събира само основна лична информация за Вас (като име, имейл адрес и основни данни за контакт – както и друга информация, която Вие избирате да предоставите), като го прави единствено по следните начини:

  • Информация, която Вие самите предоставяте чрез нашия уебсайт, в писмен вид, по телефона, по време на събитията ни или чрез други средства; илиr 
  • Информация, която получаваме от ползването на нашите уебсайтове и/или услуги от Вас.

Няма да изискваме и нямаме намерението да събираме каквато и да е чувствителна лична информация за Вас.

Защо Lloyd’s Register събира лична информация?

Lloyd’s Register е необходимо да разполага с основна лична информация за Вас, за да може да отговаря на исканията, които отправяте към нас, както и за да Ви предоставя информация, свързана с нашите услуги (като бюлетини, актуализации за сектора, информация за нашите продукти и услуги, покани за събития, анкети, маркетингови проучвания и др.), която Вие сте се съгласили да получавате или която е свързана с продуктите или услугите на Lloyd’s Register, които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас.  Няма да използваме личната Ви информация за никакви други цели.

Lloyd’s Register събира информация за ползването на нашите уебсайтове чрез бисквитки. Правим това, за да можем да адаптираме и персонализираме Вашето ползване на услугите ни, и, въз основа на информацията и ползването на други потребители, за да подобрим съдържанието, оформлението и ефективността на уебсайтовете ни.  Повече информация е изложена в нашата Политика относно бисквитките.

По какъв начин се защитава личната Ви информация?

Lloyd’s Register ще съхранява Вашата лична информация по сигурен начин чрез подходящи технически и организационни мерки и няма да я разкрива на никого извън групата си или на което и да е физическо или юридическо лице извън Обединеното кралство и/или Европейския съюз, освен и доколкото: (i) това е необходимо за целите, посочени в настоящото Уведомление за поверителност; и (ii) след като първо се е уверила, че са налице подходящи мерки за защита, за да се гарантира, че тази информация ще продължи да се съхранява и използва в съответствие с настоящото уведомление и при спазване на Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз (ЕС 2016/679).  

Управлението на уебсайтовете ни се извършва от доставчици на услуги като уеб хостинг и функционалност на запитванията, като някои от тези доставчици на услуги ще обработват личната Ви информация като част от услугите, които ни предоставят. Ще направим всичко възможно тези доставчици на услуги също да спазват настоящото Уведомление за поверителност.

За какъв срок се съхранява личната информация от Lloyd’s Register?

Вашата лична информация ще се съхранява от Lloyd’s Register за срок не по-дълъг от необходимия за целите, изложени в настоящото Уведомление за поверителност, освен ако законът не изисква да бъде съхранявана за по-дълъг срок.

Какви са Вашите законови права?

Вие имате законови права по отношение на Вашата лична информация, които включват:

  • правото да имате достъп и да копирате личната си информация;
  • правото да коригирате неточна или непълна лична информация;
  • правото личната Ви информация да бъде заличена;
  • правото да ограничите или да възразите личната Ви информация да бъде обработвана от Lloyd’s Register;
  • правото да оттеглите съгласието си да я обработваме по всяко време (т.е. включително правото да се откажете или отпишете от кореспонденция по всяко време, като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в настоящото Уведомление за поверителност, или като щракнете върху връзката за отписване в имейлите, които получавате от нас).

Моля, свържете се с нас, ако желаете да упражните законовите си права.  Ще отговорим на желанието Ви да упражните правата си в срок от един месец от получаване на искането Ви, освен ако искането Ви не е сложно или не включва значителен обем от данни, в който случай ще Ви отговорим в срок от три месеца.

За посетителите в офисите на Lloyd's Register

Когато посещавате някой от нашите офиси, може да събираме само основна лична информация за вас (както е посочено по-горе в това известие за поверителност) и само за целите на поддържането на сигурността и безопасността на офиса. Възможно е да бъдете помолени да се впишете на влизане и излизане, когато посещавате някой от нашите офиси, и може да Ви бъде предоставен пропуск за посетител, който да се носи по време на вашето посещение. Когато в някой от нашите офиси се използва видео наблюдение (CCTV), то това се използва за целите на сигурността на обекта.

Как можете да подадете оплакване?

Ако имате оплакване, свързано с ползването на личната Ви информация от Lloyd’s Register, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на Lloyd’s Register на данните за контакт, предоставени по-горе.

Имате законовото право да подадете оплакване в надзорен орган.  Надзорният орган за Lloyd’s Register е Службата на комисаря по информацията в Обединеното кралство (за да подадете оплакване или за да докладвате проблем, моля, посетете: https://ico.org.uk/concerns/).

Lloyd’s Register актуализира ли Уведомлението за поверителност?

Lloyd’s Register може периодично да променя съдържанието на настоящото Уведомление за поверителност, без да Ви известява за това.  Трябва периодично да проверявате настоящото Уведомление за поверителност при всяко посещение на уебсайтовете ни, за да сте запознати с най-актуалната версия, която е в сила. Последната актуализация на настоящото Уведомление за поверителност е от 3 май, 2018 г.